Bądź na bierząco - RSS

Rozum, wola, serce… Rozważ źródła potęgi człowieka oraz przyczyny jego małości i klęski

wrzesień 5th, 2012 | Brak Komentarzy | Kategoria: 1. Antyk, 2. Średniowiecze, 3. Renesans

Człowiek – najdalej posunięty w ewolucji element przyrody ożywionej. Osiągnął szczyty poznania i możliwości panowania nad światem. Prawdopodobnie jest jedynym spośród stworzeń, które potrafi świadomie kochać, współczuć, przyjaźnić się. Jako jedyny mieszkaniec naszej planety potrafi, dzięki rozwojowi intelektualnemu, uczynić tak wiele dla rozwoju życia na Ziemi. Co sprawia, że potrafi dokonywać rzeczy wspaniałych ? Ale musimy zapytać i o to, co popycha człowieka do czynienia zła. Dlaczego poza wielkimi osiągnięciami ludzkości są też sytuacje, których musimy się wstydzić? Przeczytaj Całość »

Tagi: ,

Wkład Polski w kulturę i naukę Świata

wrzesień 5th, 2012 | Brak Komentarzy | Kategoria: 9. XX wiek

Od ponad tysiąca lat należymy jako zorganizowane państwo do Europy. Nie byliśmy nigdy potęgą społeczno-ekonomiczną na skalę innych mocarstw, ale nasze miejsce zawsze było znaczące. Dzięki położeniu, między Wschodem a Zachodem, mogliśmy uczestniczyć w sposób czynny w kształtowaniu się historii. Szczególnie wyraźny jest nasz wkład w szeroko rozumianą kulturę. Przeczytaj Całość »

Tagi: , , , , ,

Młodzi wobec wyzwań swoich czasów. Przedstaw i oceń różne postawy młodego pokolenia, odwołując się do literatury wybranych epok. Plan

1.      Młodość – okres szczególny w życiu człowieka:

a)      konieczność wyboru drogi życia,

b)      konieczność podejmowania ważnych decyzji,

c)       zdeterminowanie wyborów przez okoliczności zewnętrzne.

Przeczytaj Całość »

Tagi: , , , , ,

Analizę i interpretację podanego fragmentu „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego wykorzystaj w wypracowaniu na temat: Co jest przyczyną niezdolności społeczeństwa polskiego do skutecznego działania?

wrzesień 5th, 2012 | Brak Komentarzy | Kategoria: 8. Młoda Polska

Podany fragment „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego to scena rozmowy Czepca, Pana Młodego i Poety. Dwaj ostatni są przedstawicielami inteligencji, zaś Czepiec to  przedstawiciel chłopów. Przeczytaj Całość »

Tagi:

Przedstaw antynomie w utworze programowym Adama Mickiewicza

wrzesień 5th, 2012 | Brak Komentarzy | Kategoria: 6. Romantyzm

Ballada Adama Mickiewicza Romantyczność jest programowym utworem cyklu Ballady i romanse. Autor uczynił ją manifestem romantycznym, który zawiera w sobie przekonania dotyczące nowej estetyki i odmiennej od ówcześnie obowiązującej wizji świata. Przeczytaj Całość »

Tagi:

Omów postulaty naprawy Rzeczypospolitej w publicystyce przedrozbiorowej

wrzesień 5th, 2012 | Brak Komentarzy | Kategoria: 5. Oświecenie

Im bliżej do roku 1795, tym bardziej dostrzegamy wyrazy zatroskania autorów o byt państwa polskiego. Patriotyzm i postawa obywatelska nie pozwalały na bezmyślne podchodzenie do takich zagadnień jak: błędy w polityce czy zaniedbanie w oświacie i wychowaniu. Wykształcone elity zaczęły zwracać coraz częściej uwagę na potrzebę naprawy wielu elementów Rzeczpospolitej. Przeczytaj Całość »

Tagi: , ,

Portret ojca, humanisty, katolika, myśliciela… na podstawie “Trenów” Jana Kochanowskiego

wrzesień 5th, 2012 | Brak Komentarzy | Kategoria: 3. Renesans

Treny (…) dzieło niezwykłe, ujmują bardzo bolesne przeżycie poety, stratę ukochanego dziecka, jako punkt wyjścia do rozważań innego rzędu, urastających w dramat filozoficzny. Dramat załamanego i uratowanego ostatecznie poglądu na świat. Przeczytaj Całość »

Tagi:

Dlaczego mściłeś się Giaurze ?

wrzesień 5th, 2012 | Brak Komentarzy | Kategoria: 6. Romantyzm

-         Witaj Giaurze !

-         Witaj !

-         Opowiesz coś o sobie ?

-         Trudno mówić na swój temat w sposób obiektywny. Przeczytaj Całość »

Tagi:

„Początek” Andrzeja Szczypiorskiego – książka o ludzkim bohaterstwie w czasie nieludzkim

wrzesień 5th, 2012 | Brak Komentarzy | Kategoria: 9. XX wiek

„Początek” to jedna z najciekawszych książek, zmarłego w 2000 roku autora. Powstała jako refleksja o Polsce i Polakach w czasie, gdy autor w stanie wojennym był internowany; najpierw w Białołęce, a później w Jaworzu. Przeczytaj Całość »

Tagi:

„Bogurodzica” jako zabytek kultury polskiej

wrzesień 5th, 2012 | Brak Komentarzy | Kategoria: 2. Średniowiecze

“Bogurodzica” jest najstarszą znaną polską pieśnią religijną. Pochodzi z drugiej połowy XIII wieku. Ten zabytek jest wyrazem szczerych i gorących uczuć religijnych oddanych w kunsztownej formie. Widoczny jest w niej wysiłek, by w sposób jak najbardziej piękny wyrazić treść przeżyć religijnych otoczonych najgłębszą czcią. Przeczytaj Całość »

Bohaterowie „Ludzi bezdomnych” w zderzeniu z brutalnością życia

wrzesień 4th, 2012 | Brak Komentarzy | Kategoria: 8. Młoda Polska

Sytuacja Polski znajdującej się pod zaborami nie była łatwa. Wymagała od społeczeństwa wielkiego heroizmu i poświęcenia. Konieczna była troska o narodową sztukę i kulturę, ale także o zwyczajne, codzienne życie. Społeczeństwo nie było bogate. Owszem, były rodziny majętne, większość jednak to biedota. Jak żyć w takich warunkach ? Jak zmieniać rzeczywistość, która jest dookoła ? Czy można pogodzić się z zastaną sytuacją? Przeczytaj Całość »

Tagi:

Czym jest miłość ? Moje refleksje inspirowane lekturą wybranych lektur.

wrzesień 4th, 2012 | Brak Komentarzy | Kategoria: 3. Renesans, 6. Romantyzm, 9. XX wiek

„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,

A miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź

Brzęcząca albo cymbał brzmiący.

(…)

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie

zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się

pychą”

List św. Pawła do Koryntian Przeczytaj Całość »

Tagi: , ,

Czy zgadzasz się z powiedzeniem: „Każdy jest kowalem swojego losu” ?

wrzesień 4th, 2012 | Brak Komentarzy | Kategoria: Filozofia

Czy każdy jest kowalem swojego losu ? W pierwszej chwili chciałoby się odpowiedzieć twierdząco. Tak, każdy jest kowalem swojego losu i sam świadomie ten los kształtuje. Taka odpowiedź zaspakaja naszą potrzebę decydowania o sobie, uświadamia nam sens twórczego wykorzystania wolności. Niestety, szybko przypominamy sobie o tej stronie rzeczywistości, która negatywnie odpowiada na wyżej postawione pytanie. Kwestia ta należy bowiem do grupy pytań trudnych; nie można dać jednoznacznej odpowiedzi. Gdy przyjrzymy się bliżej, znajdziemy wiele argumentów zarówno na odpowiedź twierdzącą, jak i przeczącą. Spróbujmy się im przyjrzeć. Przeczytaj Całość »

„Literatura nie jest od rozwiązywania zagadnień, ona je stawia.” Uzasadnij te słowa Witolda Gombrowicza opierając się na wybranych utworach XX wieku.

wrzesień 4th, 2012 | Brak Komentarzy | Kategoria: 8. Młoda Polska, 9. XX wiek

Literatura jest z człowiekiem od zawsze. Była i jest wierną towarzyszką jego życia, przypomina mu o tym, co piękne, wzruszające i wartościowe. Ale także zwraca uwagę na istnienie zła, niesprawiedliwości i cierpienia. Przeczytaj Całość »

Tagi: , , , , , , ,

Dom w „Panu Tadeuszu” i „Ludziach bezdomnych”

wrzesień 4th, 2012 | 1 Komentarz | Kategoria: 6. Romantyzm, 8. Młoda Polska

Dom to gniazdo rodzinne, umożliwiające jednostce egzystencję w naturalnym otoczeniu, podtrzymujące naturalne więzy międzyludzkie i ocalające dziedzictwo przeszłości. Dom to także ostoja polskości chroniąca przed zakusami zła. Takie rozumienie terminu dom było szczególnie ważne w latach rozbiorów. Przeczytaj Całość »

Tagi: ,

Uwaga!
Serwis używa cookies (ciasteczka) wyłącznie w celach świadczenia usług, analizy statystyk oglądalności i dostosowania reklamy. Korzystanie z witryny oznacza, że pliki cookies znajdują się w twoim urządzeniu. Jeśli się na to nie zgadzasz, możesz je usunąć i zmienić domyślne ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany tych ustawień będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.